Penderfyniadau

Gweld penderfyniadau blaenorol Tribiwnlys Addysg Cymru.

Mae'r penderfyniadau ar gyfer Tribiwnlys Addysg Cymru wedi'u rhestru yn ôl blwyddyn ysgol, a gallwch eu gweld mewn fformat PDF ar y wefan hon.

Mae'r penderfyniadau'n ddienw.

Nodwch fod pob achos yn cael ei ystyried gan Dribiwnlys Addysgol Cymru yn ôl teilyngdod. Mae’n adlewyrchu'r gyfraith ar adeg gwneud y penderfyniad, nid yw'r penderfyniad yn gosod cynsail ac ni ddylid dibynnu ar hynny.