Rheolau

Mae Tribiwnlys Addysg Cymru yn dribiwnlys statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 2002.

Newidiwyd ei enw yn ddiweddar o'r Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig gan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Mae'r ddeddf, codau ymarfer a rheoliadau a restrir isod yn llywodraethu gwaith y Tribiwnlys mewn perthynas â’r canlynol:

  • apeliadau anghenion dysgu ychwanegol (ADY),
  • apeliadau anghenion addysgol arbennig (AAA); a
  • hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail anabledd.

Mae gan lywydd y tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddyd ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol tribiwnlysoedd. Maent i’w gweld yma.

Apeliadau ADY:

Apeliadau AAA:

Hawliau gwahaniaethu ar sail anabledd:

Gwybodaeth bellach

Gallai’r dolenni isod hefyd fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol: