Cysylltu â ni

Sut y gallwch chi gysylltu â ni.

Rhaid anfon pob apêl a hawliad i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC). Gallwn dderbyn apeliadau a hawliadau trwy’r post ac e-bost.

Mae’r cyfeiriad a’r manylion cyswllt ar gyfer TAC i’w gweld isod.

Triwbiwnlys Addysg Cymru
Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Blwch SP 100
Llandrindod
LD1 9BW

E-bost: tribiwnlysaddysg@llyw.cymru neu tribunal.Enquiries@llyw.cymru

Rhif ffôn: 0300 025 9800
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.