Adnoddau

Dyma restr o adnoddau a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau allanol hyn ac nid ydym yn cymeradwyo unrhyw sefydliad penodol.

GIG: Gweithio i Wella

Gwefan: www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/atebolircyhoedd/gweithioiwella

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHD)

Llinell Gymorth: 0845 604 8810
E-bost: 
wales@equalityhumanrights.com 
Gwefan: 
www.equalityhumanrights.com

Swyddfa Cydraddoldebau'r Llywodraeth (SCLl)

Ffôn: 0303 444 1204
E-bost: 
enquiries@geo.gsi.gov.uk 
Gwefan: 
www.homeoffice.gov.uk/equalities/ 

Awdurdodau lleol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Ynys Môn
www.ynysmon.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
www.blaenau-gwent.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont
www.bridgend.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
www.caerffili.gov.uk 

Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
www.caerdydd.gov.uk 

Carmarthenshire County Council
www.carmarthenshire.gov.uk 

Cyngor Sir Gaerfyrddin
https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
www.conwy.gov.uk 

Cyngor Sir Ddinbych
www.sirddinbych.gov.uk 

Cyngor Sir y Fflint
www.siryfflint.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg
www.bromorgannwg.gov.uk 

Cyngor Sir Gwynedd
www.gwynedd.llyw.cymru

Cyngor Sir Merthyr Tudful
www.merthyr.gov.uk 

Cyngor Sir Fynwy
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
www.neath-porttalbot.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd
www.newport.gov.uk 

Cyngor Sir Benfro
www.pembrokeshire.gov.uk 

Cyngor Sir Powys
www.powys.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
www.rctcbc.gov.uk 

Dinas a Sir Abertawe
www.abertawe.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
www.torfaen.gov.uk 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
www.wrecsam.gov.uk

Tribiwnlysoedd Anghenion Addysgol DU

Gwasanaeth Tribiwnlys – Tribiwnlys Haen Cyntaf (Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd)
https://www.gov.uk/courts-tribunals/first-tier-tribunal-special-educational-needs-and-disability

Tribiwnlys Anghenion Cefnogaeth Ychwanegol yr Alban
www.asntscotland.gov.uk