Cyfarwyddiadau Ymarfer

Mae gan Lywydd y Tribiwnlys bŵer i gyhoeddi cyfarwyddiadau ymarfer er mwyn egluro rheoliadau gweithdrefnol y tribiwnlys sydd wedi’u nodi yn Rheoliadau Tribiwnlys Addysg Cymru 2021.

Gallwch lawrlwytho’r cyfarwyddiadau ymarfer o’r wefan hon. Os hoffech i ni anfon copi atoch, cysylltwch â ni.