Adroddiadau blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth am y nifer a'r mathau o apeliadau a dderbyniwyd.

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth am y nifer a'r mathau o apeliadau a dderbyniwyd.

Cyhoeddir adroddiad blynyddol ar gyfer pob blwyddyn Tribiwnlys ac mae'n cynnwys y cyfnod o Fedi i Awst. Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am y nifer o apeliadau a hawliadau a dderbyniwn, y math o apeliadau a gyflwynwyd, ac i ba ardal awdurdod lleol y mae’r apêl yn ymwneud. Mae'r adroddiadau hefyd yn cynnwys gwybodaeth ariannol am y Tribiwnlys dros y flwyddyn ariannol o Ebrill i Fawrth.

Rydym yn mesur ein perfformiad yn erbyn targedau yn barhaus a chaiff ein perfformiad ei gofnodi yn Adroddiad Blynyddol y Tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol isod.

Os cewch broblemau wrth lawrlwytho unrhyw adroddiad, neu os ydych ei angen mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.